ANASAYFA

Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi
“Söylem ve Eylem”
08 – 11 Aralık 2016
ANTALYA

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası; 2000 yılından günümüze Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin nabzını tutan, dünü bugüne taşıyan, yarına ilişkin öngörülerde bulunarak mesleğin geleceğine ışık tutan “Peyzaj Mimarlığı Kongresi”nin 6.`sını “Söylem ve Eylem” temasıyla 08 – 11 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya`da gerçekleştirecektir.

1966 yılında kurulan Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlayan 50 yıllık mesleki birikimimizin yanında 22 yıllık Oda örgütlülüğü ile birlikte sorunlarımızın ve kaygılarımızın, daha da önemlisi sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.

Kongremiz; mesleğimize ve meslek alanlarımıza dair her türden söylemin küresel ve ülkesel ölçekte hayata geçirilen politikalarla bir dizi eyleme dönüştüğü; kalkınma, istihdam, refah düzeyi, sağlıklı doğal, kırsal ve kentsel çevreler gibi yaşamın her alanına etki ettiği konuları odağına almaktadır.

Binlerce yıllık insanlık tarihinin tasarıma, planlamaya, yönetime, eğitime, doğaya, kente, çevreye ve yaşama ilişkin her alandaki birikimiyle üretilen Peyzaj Mimarlığı teorilerinin; sosyal, kültürel ve politik dinamikler karşısında pratiğe nasıl aktarıldığını irdeleyecek, böylece mesleki atılımlarımızın ne gibi amaç ve araçlarla, hangi kapsamda gerçekleşmesi gerektiğine ışık tutacaktır.

Peyzaj Mimarlığı çalışma alanlarını koşulsuzca tartışmaya açmayı; söylemin eylemde dolaylı ve dolaysız olarak yarattığı olumlu ve olumsuz etkinin mesleki bilince yükseltilmesini arzu ediyor, Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi için belirlenen “Söylem ve Eylem” temasının;

– Küresel ve Ulusal Ölçekte;
• Mevzuatta; “Söylem ve Eylem”
• Kent`te; “Söylem ve Eylem”
• Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklarında; “Söylem ve Eylem”
• Tasarımda; “Söylem ve Eylem”
• Planlamada; “Söylem ve Eylem”
• Peyzaj Yönetiminde; “Söylem ve Eylem”
• Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde; “Söylem ve Eylem”

alt başlıklarında; ayrıca yerel çalıştaylar, paneller, söyleşiler, atölyeler gibi etkinliklerle tartışmaya açılacağını saygılarımızla duyuruyoruz.

Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi
Düzenleme Kurulu

Güncellenmiş Kongre Takvimi
Kongre Tarihi / Yeri: 08 – 11 Aralık 2016 / Antalya
1. Duyuru: 10 Mayıs 2016
2. Duyuru: 02 Ağustos 2016
Genişletilmiş Bildiri Özetlerinin Gönderimi: 19 Eylül 2016
Bildiri Gönderim Süre Uzatımı : 17 Ekim 2016
Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 4 Kasım 2016
Tam Metinler için Son Tarih: 26 Aralık 2016

 

KONGRE PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ