Home / DUYURULAR / BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

ÖZET GÖNDERİMİ

Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bildiriler en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar www.peyzajkongresi.orgadresi kullanılarak ve çevrimiçi sitem yoluyla gönderilmelidir.

Bildiri özetleri elektronik hakem değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirildikten sonra, sonuçlar bildiri sahiplerine iletilecektir.

Tam metni kabul edilmiş bildiriler ISBN numarası alınmış“Bildiri Özetleri Kitabı”nda yayımlanacaktır.

YAZIM DÜZENİ VE KURALLAR

  • En fazla 250 kelime bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri başlığı kısa, bilgilendirici ve anlaşılır olmalıdır. Başlığın ilk kelimesinin ilk harfi ve başlıkta iki nokta kullanımı durumunda yine ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
  • Bildiri yazarı bölümünde, birden çok yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazarın adının altı çizilmelidir. Sunum yapacak olan yazar aynı zamanda yazışma yapılacak kişidir. Özette yazar(lar)ın, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.
  • Türkçe ve İngilizce özetin altına en fazla 5adet anahtar kelime yazılmalıdır.
  • Bildiri özetinde kısaltmalardan ve formüllerden kaçınılmalı, sadece gerekli olduğu durumlarda kaynak gösterilmelidir.
  • Bildiri özetleri, ayrı olarak basıldığından özet metni, bildiri tam metnine ulaşamayacak kişiler tarafından kolayca anlaşılabilir biçimde, konu hakkında (amaç, yöntem, temel bulgular, sonuç ve evrensel tartışma) yeterli kapsamda bilgiyi içermelidir.


Bir cevap yazın