Home / Uncategorized / DAVETLİ KONUŞMACILAR

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. ANA LUENGO AÑON  

“Kültürel Peyzajlarda Birliksel ve Maddi Olmayan Boyutlar”

Anon, Peyzaj Teknikleri ve Estetiği Doktorası olan bir peyzaj mimarıdır. Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu Avrupa Bölgesi Eski Başkanıdır. IFLA Avrupa, İspanyol ICOMOS Ulusal Komitesi, IFLA Kültürel Peyzajlar ve Tarihi Bahçeler Komitesi gibi birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda komite Üyeliği yapmaktadır. İspanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği ve kurs direktörlüğü yapmaktadır. İspanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerde ödüllü projeleriyle peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımında uzmanlaşmış bir ekip olan CITEREA’nın kurucu üyesidir. Ayrıca İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dilinde birçok araştırma projesi, makale ve kitap yazmıştır.

 

Dr. AIKATERINI GKOLTSIOU

“Kollektif Bellek ve Mekan Kimliği: Yunanistan’da Peyzaj Tasarımı Müdahaleleri”

Gkoltsiou, Yunanistan Atina Ziraat Üniversitesi ziraat bölümü mezunudur. İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı alanında yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra Yunanistan Ege Üniversitesi’nde Coğrafya alanında doktorasını tamamlamıştır. 2016’dan beri PHALA’nın Başkanı ve IFLA Yunanistan ve IFLA Avrupa delegesidir.

1997’den beri Atina’da kendi firmasına sahiptir. Peyzaj tasarım, uygulama ve araştırma dalları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Uzmanlığı; kamusal ve özel peyzaj tasarımını, peyzaj değerlendirmesini ve peyzaj restorasyon projelerini içermektedir. Ayrıca kırsal turizmi teşvik etmek ve çiftliklerinin ve tarımsal peyzajın tasarımı ile ilgili yenilikçi fikirler sunan AGRODESIGN’ın ortağıdır.

2002’den bu yana uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) teknikleri, peyzaj tipolojileri, turizm peyzajlarının analizi vb. ile birlikte peyzaj ölçümleri ve mekânsal istatistikleri kullanarak arazi örtüsü / kullanım değişikliklerinin değerlendirilmesine yönelik araştırma projelerine katılmaktadır. Ayrıca Lise ve Üniversite kitaplarında ortak yazar olarak çalışmıştır, birçok dergide makaleleri yayınlanmıştır, karayolu planları için teknik raporlara katılmıştır ve peyzaj tasarımı ve araştırması hakkında dersler vermektedir.

BRUNO MARQUES

“Kültürel ve Sosyal Açıdan Hassas Olan Peyzajları Yerli Kültürler ile Birlikte Tasarlamak”

Bruno Marques, Portekizli peyzaj mimarı ve üniversite eğitimcisidir. Lizbon Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olan Marques, yüksek lisansını 2000’li yılların başında Almanya Berlin Teknik Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamladı. Almanya, Estonya ve Birleşik Krallık’ta kapsamlı bir proje geliştirme portfolyosuna sahip. Son 5 yıl’dır Yeni Zelanda Wellington Victoria Üniversitesi’nde peyzaj rehabilitasyonu, kültürel peyzajlar ve Yerli halk sağlığı ve refahı çerçevelerinin oluşturulması için kapsamlı bir araştırma gündemi geliştirmiştir. Marques’in öğretme, araştırma ve uygulama etiği, insanları ön plana çıkarıyor. Tasarım odaklı, kanıta dayalı ve ortak tasarım araştırma stratejileri uygulayarak, Yerli bilgisine ve yeni araştırma metodolojilerine odaklanıyor.Diğer mesleklerle işbirliği içerisinde ve disiplinler arası nitelikte olan Marques’in araştırması, peyzaj mimarlığı içerisinde, yapılı çevrede ortak bir sorun üzerinde çalışan diğer araştırmacılarla ve uygulayıcılarla etkileşimi teşvik eden ortak bir platform uygulamaktadır. Jacqueline McIntosh ile birlikte, Mimarlık, Sağlık, Tıp, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Bilgisayar Mühendisliği’nden profesyoneller ve akademisyenleri içeren tedavisel (Therapeutic) ve iyileştirici (Rehabilitative) Tasarım Ortamları Laboratuarına (www.trde.design) öncülük eder. Bruno Marques, şu anda Wellington Victoria Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı’dır. Profesyonel olarak Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu (IFLA) ‘ya uzun yıllar katkıda bulundu ve en son İletişim ve Dış İlişkiler Daimi Başkanı olarak görev yaptı (2014-2018).

DARIJA PERKOVIĆ

“Slavonski Brod-Posavina (Hırvatistan Cumhuriyeti)‘nın Bellek ve Kimlik Peyzajları”

Darija Perković Hırvatistan’da lisanslı bir peyzaj mimarı ve biliminsanıdır. Peyzaj ve doğal çevrenin koruması, kentsel yeşil altyapı planlaması, kamusal-kurumsal-konut peyzaj tasarımı ve proje yönetimi konularında mesleki deneyime sahiptir. Yıllar boyunca sürdürülebilir ve esnek kent ve banliyö kalkınması ile ilgili araştırma ve projeler geliştirerek Avrupa ve Hırvatistan özelinde Akdeniz’in tarihi ve kültürel peyzajlarına, doğal ve kültürel mirasına ilişkin özel bir ilgi alanı edinmiştir. Peyzaj tasarımı alanında öğretim tecrübesine sahiptir. Şehircilik, mekansal planlama, miras ve biyoteknik bilimlerin korunması konularında çeşitli uluslararası konferanslarda konuşmacı olmuştur. Perković, Zagreb Üniversitesi’nde (2010) peyzaj mimarlığı alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve Devlet sınavını geçtikten sonra uygulama ve mekansal planlama (2016) lisansına sahip bir peyzaj mimarı olmuştur. Halen, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mekansal Planlama alanında Zagreb Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora çalışmasında Kuzey Adriyatik bölgesindeki kıyı turistik gelişimi ile kentsel yeşil alanlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. 2016’dan bu yana IFLA Hırvat Peyzaj Mimarları Birliği ve IFLA Avrupa temsilcisidir.

GÖKÇE SAYGIN BATISTA

“Körler Kenti : Geleceğe Taşınan Kentsel Bellek Deneyimi”

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı okudu. Mezuniyetinden sonra Türkiye’nin birçok ilini gezerek, hidroelektrik santrallerinin yerel halk üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma tamamladı. Bu süre zarfında, büyük kentlerin aksine, kırsalda yetişen çocukların doğayla olan bağını görmesi, arKİDect’in temellerini attı. 2011 yılında çocukların mimarlık ve kent hakkında bilgi edindiği arKiDect’ i kurdu.

Mesleki kariyeri boyunca, yeşil çatı tasarımları da dahil olmak üzere farklı ölçeklerde birçok mimari projede çalıştı. Gökçe, 2011 yılında Yeşil Yapı Teknolojisi eğitimi almak için ABD’ye taşındı. New York da kasırgaya karşı dayanıklı LEED Sertifikalı bina tasarımı ile ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) ödülünü aldı. Amerika’nın Utah eyaleti için tasarlanan, sürdürülebilir peyzaj projesinde görev aldı. Şu anda New York Park Departmanı’nda proje müdürü olarak çalışmakta, Amerika’ da ve Türkiye’de, “Çocuk ve Mimarlık” konulu atölyeler yürütmektedir.

Dr. SALMA SAMAHA

“Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, tanınırlığı ve Kapsayıcı Kapasite Geliştirme”

Halen Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA’da Eğitim ve Akademik İşler Başkanı olan Salma, Lübnan USEK’te Ziraat Mühendisliği lisansını tamamladı. Fransa University of Aix-Marseille’de peyzaj ve bölge planlama yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra Roma Üniversiesi’nde Külürel Peyzaj Doktorası’nı tamamlayarak peyzaj mühendisi olmuştur. 1998 yılında Lübnan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj ve Bölge Planlama bölümünü kurarak 2013’ten Ekim 2017 arasında bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Mesleki ve akademik uzmanlığı; kültürel peyzajlar, yol peyzajı tasarımı, peyzaj altyapısı, peyzaj restorasyonu, peyzaj entegrasyonu ve etki etütlerini içerir. Salma, IFLA’ya bağlı olan Lübnan Peyzaj Derneği LELA’nın kurucu ortağı ve başkan yardımcısıdır.

 

VALERIO COZZI

“Varlık Olarak Zafiyet. İnsanları İlerleten Peyzaj Tasarımı”

Cozzi, açık alanlar konusunda uzmanlaşmış, İtalya ve yurt dışında aktif olarak tasarımcı, proje yöneticisi ve danışman olarak görev yapan mimardır. Öğretim Görevlisi olarak Politecnico Üniversitesi’nde Bahçe ve Peyzajın Tasarlanması ve Korunması konusunda Yüksek Lisans dersini vermektedir. Milano Büyükşehir Peyzaj Komisyonu üyesi ve yayıncısı.

 

 

 

 

***

 

Yerli ve yabancı diğer davetli konuşmacılara ilişkin bilgiler tamamlandıkça buraya ilave edilecektir.Bir cevap yazın